CRM چیست؟

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری(نرم افزار CRM) چیست؟

Customer Relationship Management) CRM) در لغت به معنای مدیریت ارتباط با مشتری و در عمل سیستمی است که برای بهبود ارائه خدمت به مشتری استفاده می شود. مشتریان در این تعریف شامل خریداران ، تامین کنندگان و دریافت کنندگان خدمات در بخش های مختلف یک شرکت خصوصی، یک سازمان و حتی یک فروشگاه کوچک می شود. منظور از مدیریت ارتباطات در این سیستم، اهمیت دادن به نیازهای شناخته شده هر مشتری است تا انتظارات طرفین یک معامله به خوبی برآورده شده و روابط بلند مدت و منافع آینده تضمین گردد.