9پیشنهاد ویژه برای داشتن crm کارستان!

کارستان | مدیریت کسب و کار

کارستان

کارفرمای عزیز

1.دوست دارید ، ساعات ورود و خروج کارماندانت رو  دقیق بدونید؟
2.دوست دارید ، برای  پرسنل اهدف کاری تعیین کنید،اهدافی که همیشه جلوی چشمشون باشه و برای رسیدن بهش تلاش کنند؟!
3.دوست دارید ، بدونید پرسنل در طول روز چه کاری انجام میدن وبراتون  گزارش کاری دقیق بفرستن؟مخصوصا روزایی که شرکت نیستید؟!
4.دوست دارید ، از هر جایی که هستید روزانه برای کارمندانتون وظیفه تعیین کنید و بهشون برنامه و پروژه بدین و اونا  طبق تاریخ زمانبندی شده درصد پیشرفت و تحویل پروژه را تعیین کنند؟
5.دوست دارید ، اطلاعیه های مهم را روزانه به اطلاع پرسنل برسونید وهمه اونا رو از وقایع ودستورالعمل ها باخبر کنید؟
6.دوست دارید ، از هر کجایی که هستید بتونید پرسنل و مدیریت کنید حتی اگه یک ماه شرکت نباشید؟!
7.دوست دارید ، یه دفترچه تلفن آنلاین رو گوشی داشته باشید که همه جا بتونید اطلاعات مشتریان رو چک کنید؟!
8.دوست دارید ، گزارش  پیگیری ها و تماس هایی که از سمت پرسنل با مشتریان گرفته میشه رو دقیقا بدونید ؟
9.دوست دارید ، بدونید مشتریان در چه تاریخی قرارداد نوشتند وچه، پرداختی داشتند و یا چه نظری در مورد شرکت شما دارند؟!