معرفی کارستان

کارستان یک نوع crm می باشد که در آن کارفرما علاوه بر این که می تواند با مشتریان خود ارتباط بگیرد و زمینه رضایت آنها را فراهم نماید سیستمی در اختیار دارد که به وسیله آن میتواند کارمندان و نیروهای کاری خود را به صورت آنلاین مدیریت کند و در هر زمان و مکانی میتواند هم مشتریان و هم کارمندان خود را رصد و تحت کنترل و نظارت قرار دهد